Zakladanie spoločností

Vy u notára podpíšete potrebné dokumenty, my zabezpečíme všetko ostatné.

Vybavíme žiadosť na živnostenskom úrade, odkonzultujeme Vaše predmety činnosti a zabezpečíme vydanie samostatného osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Pripravíme všetky potrebné dokumenty a zabezpečíme podanie návrhu na Obchodný register.

Nie je potrebná Vaša asistencia pri zakladaní. Ušetríme Vám množstvo času, vyhnete sa čakaniu na úradoch a v neposlednom rade sa vyvarujete zbytočných chýb, čím ušetríte svoje vlastné peniaze.

Cena za naše služby zahŕňa:

  • založenie spoločnosti podľa Vašich predstáv,
  • konzultácia predmetov podnikania,
  • vypracovanie dokumentov potrebných na založenie spoločnosti,
  • ohlásenie a vyžiadanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
  • vypracovanie a podanie návrhu na prvozápis do Obchodného registra,
  • registrácia spoločnosti u Správcu dane.

Cena: 350 €

Dodatočné náklady klienta:

Správne poplatky potrebné pri ohlásení živnosti:

7,50 € za každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť.