Služby

Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Homza poskytuje svojím klientom právne poradenstvo, konzultácie a zastupovanie pred súdmi, rozhodcovskými súdmi a inými orgánmi verejnej správy. Pri riešení právnych problémov našich klientov dbáme na diskrétnosť a sme viazaní mlčanlivosťou. Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, daňového práva a ústavného práva.