Odkazy pre:

Obchodné právo

V našej advokátskej kancelárii v oblasti obchodného práva poskytujeme tieto právne služby: 

 • zastupovanie v obchodno-právnych sporoch a právne poradenstvo,
 • správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti, obchodno – právne poradenstvo a zastupovanie pre právnické osoby a fyzické osoby,
 • založenie s.r.o. a iných obchodných spoločností (verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva),
 • zmeny v zapísaných údajoch o obchodných spoločnostiach v Obchodnom registri (napr.: zmeny obchodného mena, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, zmeny spoločníkov, zmeny a doplnenie predmetov podnikania, prevody obchodných podielov, zmeny právnej formy a iné),
 • zrušenie s.r.o. a iných spoločností, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností a družstva,
 • vymáhanie pohľadávok (žaloby, zastupovanie, poradenstvo),
 • náhrada škody a vydanie bezdôvodného obohatenia (žaloby, zastupovanie),
 • odstúpenie od zmluvy (poradenstvo, zastupovanie),
 • vypracovanie obchodných zmlúv a odborné konzultácie k obsahu zmlúv podľa Obchodného zákonníka (kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva, úverová zmluva, mandátne zmluvy, prepravné zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve a iné),
 • ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva (žaloby o zdržanie sa konania, o odstránenie závadného stavu, o vydanie bezdôvodného obohatenia, o náhradu škody, zastupovanie a poradenstvo) podľa Obchodného zákonníka,
 • zastupovanie v exekučnom konaní,
 • zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

 

chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet woolrich outlet woolrich outlet peuterey outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet max maillot max maillot max maillot max maillot max maillot hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online