Odkazy pre:

Daňové právo

Daňové právo zahŕňa súbor právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy týkajúce sa stanovenia a výberu daní, poplatkov a odvodov. Súčasťou právneho poradenstva v oblasti daní je daňová optimalizácia, ako aj zastupovanie v oblasti preskúmavania zákonnosti vydaných rozhodnutí v správnom konaní.

Naša advokátska kancelária poskytuje v oblasti daňového práva tieto právne služby:

 

  • zastupovanie v daňovom konaní,
  • daňové poradenstvo.