AAAyour interests

Skúsenosti

Počas svojho dlhoročného pôsobenia advokátska kancelária nazbierala bohaté skúsenosti. Plnenie požiadaviek našich klientov a ochrana ich záujmov je prvoradým cieľom. Pracujeme dynamicky, flexibilne a racionálne. V záujme poskytovať služby na najvyššej úrovni zabezpečujeme mnoho odborných publikácii.

viac...

Elektronický podpis

Vďaka využívaniu ZEP (zaručeného elektronického podpisu) napr. so súdmi a Obchodným registrom komunikujeme elektronicky, vďaka čomu máme výrazné zľavy na správne poplatky. Prednosťou elektronického podpisu je, že na rozdiel od klasického podpisu, ktorého overenie v prípade sporných situácií dokáže len znalec - grafológ, elektronický podpis je vždy jedinečný.

viac...

Kvalifikované riešenia

Rozhodovanie je proces, ktorý predstavuje postupnosť presne určených krokov, ktoré vedú od sformulovania problému až k určenému cieľu, ktorý sa má rozhodnutím dosiahnuť. Na to je potrebné mať k dispozícii primerané množstvo informácií. Sme schopní ponúknuť kvalifikované riešenia.

viac...

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov patrí do oblasti základných ľudských práv a slobôd. Účelom tejto ochrany je ochrániť práva a slobody každého, koho osobné údaje sa na našom území spracovávajú alebo sa majú spracúvať v zahraničí. Ochrana osobných údajov v Slovenskej republike musí spĺňať požiadavky zabezpečenia ochrany osobných údajov na štandardnej európskej úrovni.